Damian Rusiecki
DORADZTWO DLA ORGANIZACJI NON-PROFIT

Projektowanie strategii dla organizacji non-profit

Projektowanie strategii dla organizacji non-profit

klient

Wiosną 2021 roku miałem przyjemność uczestniczyć w projektowaniu strategii dla organizacji non – profit jaką jest międzynarodowa fundacja założona w 1994 roku w Austrii  przynosząca humor i śmiech ludziom potrzebującym radości.

Organizacja jest jedną z największych na świecie z lokalnymi oddziałami w 11 krajach, w tym również w Polsce.

Jej zadaniem jest budowanie, monitorowanie i wspieranie międzynarodowych organizacji lokalnych. W ten sposób Organizacja jednocześnie rozwija i utrzymuje wysokie standardy jakości etycznej i artystycznej we wszystkich swoich programach w ramach grupy.

Grupa opracowała w ramach swoich programów szeroki wachlarz specyficznych formatów dla wszystkich głównych beneficjentów: dzieci chorych, pacjentów w podeszłym wieku, dzieci z wieloraką niepełnosprawnością i pacjentów rehabilitacyjnych, a także osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zatrudnienie: 28 osób

Zespół biorący udział w procesie doradczym po stronie klienta: 12 osób

OCZEKIWANIA KLIENTA

Zidentyfikowanie bólów wzrostowych i barier wzrostu mających wpływ na brak efektywności w różnych obszarach działalności fundacji.

Zaprojektowanie nowej Strategii na lata 2021- 2023.

EFEKT WSPÓŁPRACY

W ramach podpisanej umowy wykonane zostało doradztwo strategiczne dla organizacji non – profit. Przeprowadzone zostały dwa badania: Badanie Barier Wzrostu oraz Badanie Efektywności Organizacyjnej. Zdiagnozowane zostały główne bóle wzrostowe mające wpływ na poszczególne działy funkcjonowania Organizacji. Zdefiniowanych zostało 21 priorytetowych zadań w sześciu obszarach działaności fundacji. Zarekomendowano wykonanie czterech zadań / usprawnień w obszarze Rynki, trzech zadań  o obszarze Produkty/Usługi, po pięć w obszarze Zasoby i Systemy Operacyjne, trzech w obszarze Systemy Zarządzania oraz jednego w obszarze Kultura Organizacyjna.

Projektowanie strategii dla organizacji non-profit, wpływa na świadome zarządzanie organizacją.

Z powodu podpisanej umowy o poufności dane fundacji nie są dostępne do publicznej wiadomości.

Jeśli Chcesz poznać więcej szczegółów jak wyglądał zrealizowany przeze mnie projekt, przyjemnością spotkam się z Tobą aby opowiedzieć więcej.

Zarezerwuj spotkanie już dziś! Wybierz termin najlepszy dla Ciebie!

 

Strategia dla organizacji non-profit, doradztwo strategiczne dla organizacji non profit